vietcombank-logo

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

– Chủ tài khoản: Ngô Lý Minh Tuyền

– Số tài khoản: 1001000279044

– Chi nhánh: Đà Nẵng

_____________________________________

agribank-logo

 

 

 

Ngân hàng NN & PT Nông thôn Việt Nam – AGRIBANK

– Chủ tài khoản: Ngô Lý Minh Tuyền

– Số tài khoản: 2006206178652

– Chi nhánh: Đà Nẵng